การเลี้ยงนกแก้ว

การเลี้ยงนกแก้ว   

สำหรับการเลี้ยงนกแก้วนั้น ก็จะต้องมีการให้สารอาหาร โดยจากพืช และก็จากสัตว์ด้วย ซึ่งนกแก้วก็ต้องการ สารอาหารที่จะต้องครบ  5 หมู่ เหมือนกันกับคนเรา เพราะว่าจะได้นำไปใช้สำหรับการสร้าง เพื่อให้เจริญเติบโต และก็ช่วยในการบำรุงสุขภาพ เพื่อให้มีความสมบูรณ์ และก็มีความแข็งแรง รวมทั้งมีสามารถที่จะสืบพันธุ์ได้  และเรื่องของสารอาหารนั้น ก็จะมีความสำคัญ และก็จะมีผลสำหรับ การเจริญเติบโต สัตว์เลี้ยงแสนซนไรวมทั้งการสืบพันธุ์ของนกแก้วด้วย อย่างเช่น มีโปรตีน มีไขมัน มีเยื่อใย มีคาร์โบไฮเดรต มีวิตามิน รวมถึงแร่ธาตุ  และก็ระดับของโปรตีน ที่อยู่ในอาหาร ที่จะใช้ในการเลี้ยงนกแก้ว ของแต่ละช่วงอายุด้วย  ซึ่งถือได้ว่าเป็นดัชนีที่มีความสำคัญ สำหรับการกำหนด เรื่องของสูตรอาหาร ให้เหมาะสมสำหรับนกแก้วด้วย ของแต่ล่ะช่วงวัยต่าง ๆ สำหรับนกแก้ว ที่อยู่ในวัย ที่กำลังจะเติบโตนั้น คุณควรจะให้อาหาร ของโปรตีนประมาณ 10-15 เปอร์เซ็นต์ และสำหรับลูกนก รวมทั้งพ่อและแม่นกแก้ว ที่อยู่ในระหว่างการผสมพันธุ์นั้น ก็ควรจะได้รับอาหาร ที่มีโปรตีนอยู่เป็นจำนวนมาก  


สำหรับการนำอาหาร มาใช้ในการเลี้ยง

ซึ่งนอกเหนือจากอาหารสดแล้ว อย่างเช่น พวกพืช พวกผัก พวกผลไม้ รวมถึงเมล็ดพืชต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งอของอาหาร ที่สำคัญสำหรับนกแก้ว และในปัจจุบันนี้ ก็ได้มีการทำอาหารเม็ดหรือว่าอาหารสำเร็จรูป สำหรับนกแก้ว เพื่อจำหน่ายและก็เพื่อความสะดวกสบาย เพราะฉะนั้นแล้ว ก็จะทำให้การเลือกซื้ออาหาร ซึ่งจะมีประโยชน์ สำหรับนกแก้วก็ง่ายกว่าเดิม และสิ่งที่จะต้องระวังในเรื่องของการให้อาหาร ซึ่งจะมีส่วนประกอบของนมวัว คือ มีการวิจัย ซึ่งพบว่า ในนกแก้วนั้นสามารถที่จะผลิตน้ำย่อย ในการย่อยโปรตีน ที่ได้จากนมวัวนั้นน้อยมาก  เพราะฉะนั้นแล้วไม่ควรที่จะให้ อาหารพวกที่มีส่วนประกอบของนมวัน  สำหรับน้ำนั้นก็จะต้องไม่ขาด

และสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือ  คนที่เลี้ยงนกนั้น สัตว์เลี้ยงแสนซนไม่ค่อยเอาใจใส่ เรื่องของการทำความสะอาด ภาชนะสำหรับใส่อาหาร รวมทั้งน้ำดื่มด้วย  เพราะฉะนั้นแล้วคุณควรหมั่นตรวจเช็คทำความสะอาด ภาชนะเหล่านี้บ่อย ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อความสะอาดและก็ความปลอดภัยของนกแก้วด้วย

Tags: , ,

Comments are closed.