การเลี้ยงปลาดุก

การเลี้ยงปลาดุก

การที่เรานั้นคิดจะเลี้ยงปลาดุกนั้นจะต้องเตรียมอะไรบ้าง เราจึงนำวิธีการเลี้ยงดูปลาดุกในบ่อดินมาฝากกันว่ามีวิธีเลี้ยงดูอย่างไร และจะต้องเตรียมอะไรบ้างเพื่อจะเลี้ยงปลาดุกให้ได้มาตรฐาน

ก่อนอื่นเราจะต้องเตรียมสถานที่ที่จะใช้เลี้ยงปลาดุกก่อน บ่อที่จะเลี้ยงปลาดุกควรมีความกว้างที่เหมาะสมกับจำนวนที่เราจะเลี้ยงและควรจัดระบบน้ำให้ระบายน้ำเข้าออกง่าย และการเลือกดินที่จะเลี้ยงปลานั้นให้ใช้ดินเหนียวจึงจะเหมาะสมเพื่อจะใช้เก็บกักน้ำได้ดี การที่เรานำน้ำมาเลี้ยงเราต้องนำน้ำที่สะอาดมาใช้เลี้ยงปลาดุก เพื่อจะทำให้ปลาดุกนั้นจะได้คุณภาพจากน้ำที่ใช้อีกด้วย สำหรับพื้นที่ที่จะเลี้ยงปลานั้นจะต้องสามารถเดินทางได้สะดวกเพื่อการขนย้ายจะได้ง่าย ปรับสภาพน้ำที่ใช้เลี้ยงปลาดุกให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับอากาศเพื่อปรับสภาพน้ำจากกรด- ด่างควรใช้ปูนขาวสาดให้ทั่วบ่อก็ดี การให้อาหารปลาดุกเราก็ควรให้อาหารสำเร็จรูปก็จะช่วยให้ปลานั้นมีขนาดได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเรายังต้องใส่ใจดูแลสภาพน้ำในบ่อให้ดีเพื่อให้ปลานั้นไม่ตาย และการเลือกปลาดุกมาเลี้ยงนั้นควรเลือกปลาที่มีขนาดที่ไม่โตมาเลี้ยงเพราะจะช่วยในการประหยัดงบประมาณอีกด้วย ปลาดุกเมื่อโตเต็มที่แล้ว จะสามารถนำมาขายจะได้ราคาที่ดี ส่วนคนที่จะเลี้ยงปลาดุกได้จะต้องรู้จักดูแลเอาใจใส่ปลาในบ่อให้มาก

หากปลาดุกที่เราเลี้ยงนั้นมีมาตรฐาน การนำมาทำประกอบอาหารนั้นก็จะทำให้อาหารนั้นมีรสอร่อยยิ่งขึ้น ยิ่งถ้าทำจากปลาที่สดจะยิ่งมีรสอร่อยขึ้นอีกด้วย เพราะฉะนั้นการจะเลี้ยงนั้นต้องใส่ใจตั้งแต่ยังเปลายังเล็กๆอยู่
บทความจาก sites.google.com

Tags: , ,

Comments are closed.