Posts Tagged ‘การเลี้ยงสัตว์’

การเลี้ยงแพะ

Saturday, April 7th, 2012

การเลี้ยงแพะ

สัตว์เลี้ยงที่คนเรา สามารถนำมาเลี้ยงนั้น ก็จะมีมากมายหลากหลายชนิด ซึ่งมีทั้งการเลี้ยงเพื่อดูเล่น หรือว่าให้เป็นเพื่อนไว้แก้เหงา หรือว่าการเพื่อการเกษตร สำหรับการสร้างรายได้ ให้กับคนที่เลี้ยง  และอีกสัตว์ประเภทหนึ่ง ที่เราจะนำมาแนะนำ สำหรับคนที่ต้องการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพ นั่นก็คือการเลี้ยงแพะ ซึ่งจะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย สามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งก็จะมีข้อดีอีก อย่างเช่น

สำหรับแพะนั้น สามารถนำมาเป็นผลผลิต โดยสามารถใช้ได้ทั้งเนื้อ และก็นมด้วย และก็จะมีขนาดที่เล็ก ซึ่งผู้หญิง หรือว่าเด็กก็สามารถที่จะเลี้ยงดู ได้เช่นกัน

สำหรับแพะนั้น ก็จะเป็นสัตว์ ที่เลี้ยงง่าย สามารถหาอาหาร กินเองได้เช่นกัน สัตว์เลี้ยงแสนซนและก็สามารถทานอาหาร ได้หลากหลายชนิด และในช่วงหน้าแล้ง ก็ไม่เป็นปัญหา เพราะว่าแพะนั้น สามารถที่จะหาพวกวัชพืชต่าง ๆ ซึ่งโคและก็ควายนั้น กินเป็นอาหารได้เช่นกัน

สำหรับแพะนั้น ก็จะมีการเติบโตที่รวดเร็วมาก และก็สามารถที่จะนำมาผสมพันธุ์ เริ่มตั้งแต่มีอายุได้ ประมาณ 8 เดือน ก็สามารถนำมาผสมพันธุ์ได้

สำหรับแพะนั้น ก็จะมีความสมบูรณ์ เรื่องของพันธุ์ที่สูง และสำหรับแม่แพะนั้น สัตว์เลี้ยงแสนซน ก็มักจะออกลูกฝาแฝดด้วย ซึ่งจะใช้ระยะเวลา สำหรับการเลี้ยงลูกนั้น ไม่นานมาก เพราะฉะนั้นก็จะทำให้แม่แพะ สามารถที่จะตั้ง ท้องได้ใหม่เร็วขึ้นได้

สำหรับแพะนั้น ก็จะเป็นสัตว์ที่ใช้ พื้นที่สำหรับการเลี้ยง ที่ไม่มากนัก อย่างเช่น การเลี้ยงในโรงเรือน การเลี้ยงไว้ในสวน เป็นต้น
สำหรับแพะนั้น ก็จะเป็นสัตว์ที่ มีความสามารถในการปรับตัว เพื่อที่จะให้เข้ากับ สภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี และก็มีความทน สำหรับสภาพอากาศ ที่แห้งแล้งได้ รวมถึงอากาศร้อนด้วย

สำหรับแพะนั้น ก็จะเป็นสัตว์ ซึ่งจะใช้เป็นอาหาร เพื่อการบริโภคซึ่งทุกคนนั้นก็สามารถที่จะ รับประทานได้เช่นกัน

ที่มา : dld.go.th